ISO-9001

Референции

К и К Инженеринг ООД

Вследствие на съвместната ни дейност се уверихме във високият професионализъм на работниците и служителите на “И+И 91“ООД, и с настоящото се възползваме от възможността да препоръчаме фирмата като правилният партньор.

BHP International Ltd.

Фирма „И+И 91“ ООД разполага с опитен персонал, собствена производствена и сервизна база.

За периода на нашите взаимоотношения бяха спазени предварително поставените изисквания и срокове при спазване на уговорените цена и качество.

Мега Мол София - Магунум България Гамма ЕООД

Постигнатото в нашата съвместна дейност, заслужава доверието на всички техни настоящи и бъдещи партньори и добре свършената работа е тяхната най-добра препоръка.

Бизнес Парк София, Сграда 8

С оглед на съвместната ни дейност, коректните взаимоотношения и висок професионализъм препоръчваме фирма „И+И 91” ООД като надежден и сигурен партньор.

Бизнес Парк София, К-Експрес

„И+И 91" ООД има голям опит в организирането и изпълнението на строително-монтажни работи. Дружеството притежава цялата необходима техника и квалифициран персонал за изготвянето и изпълнението на съвременните инженерни решения.

Infiniti - Витоша Ауто ООД

Фирмата разполага със собствена производствена база, което дава възможност за бързо и гъвкаво изпълнение на възложените задачи.

Наличният високо квалифициран и постоянно обучаващ се персонал, гарантира решаване на технически задачи в големи инженерни проекти.

Хюндай - High Business Center Ltd.

Референцията се издава във връзка с изпълнението на част: ОВК и ВиК

ОБЕКТ: Продажбен и автосервизен център - Хюндай - Младост - гр. София;

Киа Моторс България и Субару Моторс - Ню Естейтс ЕООД

Настоящата референция се издава на фирма ‘‘И+И 91“ ООД в уверение на това, че същата изработи, достави, монтира и пусна в експлоатация отоплителна, вентилационна и климатична инсталация в Сграда със смесено предназначение автосалони на КИА Моторс България и Субару Моторс, собственост на фирма Ню Естейтс ЕООД.

К и К Инженеринг ООД

През 2010 г. възложихме на фирма „И+И 91" ООД изпълнението на СМР на ОВИК инсталации на обекти: М-н Техномаркет, гр. Стара Загора; Складово-административна сграда 15 НПЗ „Искър - Север", гр София; м-н Техномаркет, „Доверие Бриколаж" - гр. Бургас; м-н Техномаркет, МОЛ Русе, гр. Русе; м-н Public, The Mall, гр. София.

Линднер България ЕООД

Настоящата референция се издава в уверение на това, че фирма “И + И 91” ООД е изпълнила вентилационните и климатични инсталации на: “Многофункционална сграда 10 от Бизнес Парк София";  “Многофункционална сграда 7 от Бизнес Парк София”; Преработка на офиси намиращи се в сгради 1, 3, 4, 10, 11, 12 и 13 от Бизнес Парк София; Маll of Sofia.

Кордеел България ЕАД

Ние от фирма "КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД издаваме настоящата референция на фирма “И+И 91" ООД в уверение на това, че фирмата е наш партньор по изграждането на отоплителни, вентилационни, климатични и ВиК инсталации за редица обекти.

Агрогруп Екзакт ООД

Референция за строително-монтажни работи на обект "Специализирана очна болница" - гр. Варна от 11.03.2017 г.

През 2014 г. възложихме на фирма "И+И 91" ООД изпълнението на строително-монтажни работи на обект: „Специализирана Очна Болница в УПИ VIII - 16 „за болнично заведение" в кв. 3 по плана на жил. група западно от болн, к-с на ВМИ, гр.Варна".