ISO-9001

Основните дейности на „И+И 91” ООД са производството на детайли и елементи (ОВК инсталации) и изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, както за жилищни, така и за промишлени сгради. В зависимост от спецификациите на инсталацията на всяка сграда, елементите за нейното изграждане се произвеждат индивидуално в собствена производствена база.