ISO-9001

"И+И 91" ООД работи повече от 25 години в областта на отоплителните, вентилационните и климатични технологии. Основната дейност на фирмата е изграждането на ОВК и ВиК инсталации както и изработка и последваща продажба на елементи за инсталациите.

За изграждането на инсталациите, компанията е разработила собствени продуктови линии за производство на елементи. Технологиите за производство се актуализират постоянно, така че продукцията да съответства изцяло на изискванията за качество.

„И+И 91” ООД има към своя актив производствена база, където се произвежда разнообразие от елементи, предназначени за изграждане на ОВиК инсталации – въздуховоди, вентилационни решетки, филтри, фитинги и др. Уникалността на продуктите се състои в това, че се произвеждат изцяло в съответствие със спецификациите на инсталацията на дадена сграда. Една от маркетинговите цели в дългосрочен план е да се реализират продажби на ниво Европейски пазар.