ISO-9001

ЗА НАС

За нас

„И+И 91” ООД е водеща компания в областта на отоплителните, вентилационни и климатични системи в България. Двадесет и пет години фирмата разработва иновативни решения и се стреми да удоволетвори високите изисквания на своите клиенти. Инвестициите на „И+И 91” ООД са по посока както развитието на собствената производствена база, така и в обучението на квалифициран персонал.

„И+И 91” ООД е член на Българската строителна камара. Компанията има сертификат за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, а също така и разрешение да извършва дейности по съоръжения с повишена опасност.

История

Фирмата е основана през 1991 година като Едноличен търговец. Десет години по-късно е преобразувана като „И+И 91” ООД.

25 години фирмената политика е насочена към усъвършенстване и усвояване на новите технологии, за да удоволетвори високите изисквания на съвременния свят. За това свидетелстват множеството изпълнени проекти и референциите на инвеститорите.