ISO-9001

Лицензии и сертификати

Камара на строителите в българия група 1

Удостоверение да извършва строежи от  I-ва група, от 2-ра до 5-та категория.

Камара на строителите в българия група 3

Удостоверение да извършва строежи от III-та група, от 1ра до 3та категория

Разрешение за съдове под налягане

Разрешение да извършва дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност /съдове под налягане/

Дейности по поддържане на газови инсталации

Дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на газови инсталации

ISO 9001:2015
 

ISO 9001:2015 - система за управление на качеството

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 - система за управление на околната среда