ISO-9001

Референции

Референцията се издава във връзка с изпълнението на част: ОВК и ВиК

ОБЕКТ: Продажбен и автосервизен център - Хюндай - Младост - гр. София;

Стойност на строителството - 5 615 000лв. без ДДС Период на изпълнение: от Април 2007г. до Август 2008г.

Място на строителството: гр. София , Околовръстен път № 260

 

Фирмата разполага с високо квалифициран и добре обучен персонал, който се отнася с необходимата отговорност при изпълнението на поставените договорни отношения.

 

Фирмата има изградена технологична база и транспортен парк, и е в състояние бързо и гъвкаво да отреагира и реши технически проблеми в големи инженерни обекти в целия етап на тяхното изграждане.

 

Качеството на изпълняваните строително-монтажни работи не подлежи на забележки, а договорените срокове са спазени.

 

С настоящата референция, удостоверяваме, че “И +И 91” ООД е надежден и коректен партньор за съвместна работа.