ISO-9001

Референции

Референцията се издава във връзка с изпълнението на част: ОВК и ВиК

ОБЕКТ: Шоурум и автосервиз на търговска марка “Infiniti” - гр. София;

Стойност на строителството - 766 000лв. без ДДС Период на изпълнение: от Септември 2008 г. до Декември 2008 г. Място на строителството: София, район Панчарево, местност „Горубляне-Каваците”, кв. 1 (едно), УПИ IV-1777 (първи за имот хиляда седемстотин седемдесет и седем), административен адрес: „Цариградско шосе”№166

 

Фирмата разполага със собствена производствена база, което дава възможност за бързо и гъвкаво изпълнение на възложените задачи.

 

Наличният високо квалифициран и постоянно обучаващ се персонал, гарантира решаване на технически задачи в големи инженерни проекти.

 

В резултат на горе изложеното, качеството на изпълняваните строително-монтажни работи и крайни продукти е доказано на посочения обект. Сроковете посочени в договорните документи са спазени.

 

Витоша Ауто ООД