ISO-9001

ОВК системи 25-годишен опит

ОВК инсталации с промишлено и битово предназначение

ОВК инсталации КИА МОТЪРС

ОВК инсталация

ОВК и ВиК инсталации Инфинити

ОВК и ВиК инсталации, БМС

За нас

25 години опит в областта на отоплителните, вентилационните и климатични системи.

Проекти

Стотици успешно завършени обекти.

Услуги

ОВК, ВиК, Спринкер, БМС, Електро, Сервиз, Строителство

Производство

Собствено производство на въздуховоди и въздуховодни елементи, вентилационни решетки, колекторни кутии, пожарни кутии сертифицирани по EN 671-2, климатични камери, укрепващи елементи, осветителни тела и др.