ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001

Лицензии и сертификати

Камара на строителите в българия група 1

Удостоверение да извършва строежи от  I-ва група, от 2-ра до 5-та категория.

Камара на строителите в българия група 3

Удостоверение да извършва строежи от III-та група, от 1ра до 3та категория

Сертификат за флуорирани газове

Сертификат за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове

Разрешение за съдове под налягане

Разрешение да извършва дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност /съдове под налягане/

Дейности по поддържане на газови инсталации

Дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на газови инсталации

ISO 9001:2008
 

ISO 9001:2008 - система за управление на качеството

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 - система за управление на околната среда

ISO 18001:2007

ISO 18001:2007 - система за управление на здравето и безопасност при работа