ISO-9001

Референции

Настоящата референция се издава на фирма „И+И 91“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Георги Пеячевич №14, ИД 130562448.

 

В качеството си на Ръководител проект, ВНР International, работи съвместно с фирма И+И 91 при изпълнение на договора към Лот 8 - СГРАДНИ ОВИК И ВМС ИНСТАЛАЦИИ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, ТРАФОПОСТ И ПГ В УПИ 1Х-2567 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТП, КВ.2, М."МАЛИНОВА ДОЛИНА - ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ", Р-Н ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Стойността на възложените работи е 2 115 099,24 лв.

 

Фирма „И+И 91“ ООД разполага с опитен персонал, собствена производствена и сервизна база.

 

За периода на нашите взаимоотношения бяха спазени предварително поставените изисквания и срокове при спазване на уговорените цена и качество.

 

Би Ейч Пи Интернешънъл ООД

22.02.2017