ISO-9001

Референции

Настоящата референция се издава от Магнум България Гамма ЕООД, гр. София 1000, ул. Гечкенли 1, лице за контакт: Барбара Харер тел. 02/ 962 29 70, в уверение на това, че Консорциум ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА ДЗВД, съставен от фирми „СИЛТЕК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, „И ПЛЮС И 91" ООД и „РАЙЗИНГ-БМС" ООД, по силата на подписан договор, в периода 14.03.2012г. - 12.09.2014 г., на обект МЕГА МОЛ СОФИЯ (УПИ) 1-878, 689, от квартал 14Б от Регулационния план на София, м. бул. Пиротски, кадастрален номер на поземления имот 68134.4362.1170, с обща разгъната застроена площ от 76 000 м2, извърши:

 1.  Работното проектиране, което обхваща, следните специалности и системи:

Ел. инсталации (силнотокови и слаботокови):

Кабелна линия 20 кВ,

Трафопост, Осветление, Евакуационно осветление, Силова инсталация - захр. кабели табла, Силова инсталация - контакти и силови съоръжения, Схеми ел. табла, Отопление рампи, входове и тръби, Заземление и мълниезащита, Кабелни скари, Пожароизвестителна система, Охранителна система СОТ, Озвучаване и аварийно оповестяване, Система за видеонаблюдение ССТ/, Система за газ сигнализация, Паркинг система, СКС - Структурна кабелна система, Телевизионна инсталация, Повиквателна система тоалетни за инвалиди, Планове противо-пожарна защита;

ОВК: Отопление и охлаждане, Вентилация, Външно топлозахранване;

ВиК: Водопровод и канализация, Спринклер

Зона Метро: Ел. Инсталации, ВиК

БМС

Суперпозиции: Координационни чертежи, пресечни точки на всички сградни инсталации;

2. Ипълнение и пускане в екплоатация на следните системи:

 • Кабелна линия 20 кВ и Трафопост
 • Електро системи НН
 • Слаботокови системи:
 •  Пожароизвестителна система
 •  Охранителна система СОТ
 •  Контрол на достъпа
 •  Система за видеонаблюдение ССТУ
 •  Интеграция на системи за сигурност
 •  Озвучаване и аварийно оповестяване
 •  Структурна кабелна система
 •  Система за газ сигнализация
 •  Телевизионна инсталация
 •  Повиквателна система тоалетни за инвалиди
 •  Паркинг система

Абонатна станция и външно топлозахранване

Охлаждане и отопление

Вентилация

ВиК, Спринклер

Водоснабдяване и канализация Битова канализация - Дъждовна канализация Сграден питеен водопровод Сграден противопожарен водопровод Площадкова канализация и водопровод Помпена станция за резервно захранване от резервоар Канализация ВХОД МЕТРО Спринклер

Противопожарен резервоар Помпена централа

Спринклерна и тръбопроводна мрежа

БМС

Сградна автоматизация Сградна автоматика БМС табла и периферия

 

Консорциум ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА ДЗЗД привлече вниманието ни с коректната си работа, индивидуално отношение, гъвкави ценови решения и професионализъм, с който подхождат към поставените проблеми и задачи.

 

Консорциум ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА ДЗЗД в съвместната ни работа прояви коректност, професионализъм и високо чувство за отговорност при изпълнение на съвместния ни договор.

 

В поставените срокове консорциума изпълни възложената работа, спазвайки изискванията в договорните условия и всички нормативни документи. Считаме, че консорциума оправда гласуваното му доверие.

 

Постигнатото в нашата съвместна дейност, заслужава доверието на всички техни настоящи и бъдещи партньори и добре свършената работа е тяхната най-добра препоръка.

 

д-р Барбара Харер, Управител

Магнум България Гамм ЕООД

гр. София, 23.04.2015