ISO-9001

Референции

Настоящата референция се издава в уверение на това, че фирма “И + И 91” ООД е изпълнила вентилационните и климатични инсталации на:

 

-  “Многофункционална сграда 10 от Бизнес Парк София”.

 

- “Многофункционална сграда 7 от Бизнес Парк София”.

 

-  Преработка на офиси намиращи се в сгради 1, 3, 4, 10, 11, 12 и 13 от Бизнес Парк София.

 

-  Маll of Sofia.

 

Фирма “И + И 91” ООД е надежден изпълнител, разполагащ с квалифициран и добре обучен персонал. Натрупания опит в цялостното изграждането на индустриални ОВК инсталации е несъмнено ценен фактор и гаранция за качествено изпълнение на възложените им обекти. С вградената система за управление на качеството 180 9001:2000, добрата си организация и амбициозен ръководен екип, фирмата е желан изпълнител на обекти и препоръчваме дружеството на всеки потенциален клиент и възложител.

 

Референция от Линднер България ЕООД