ISO-9001

Референции

Ние от фирма "КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД издаваме настоящата референция на фирма “И+И 91" ООД в уверение на това, че фирмата е наш партньор по изграждането на отоплителни, вентилационни, климатични и ВиК инсталации за редица обекти.

 

Фирмата разполага с висококвалифициран технически персонал и с изградената си технологична база е в състояние да обхване и реши технически проблеми в големи инженерни обекти в целия етап на тяхното изграждане. С добрата си организация и финансова стабилност, фирма “И+И 91”ООД е желан партньор за всеки обект.

 

Гореизложеното ни дава основание да препоръчаме фирма “И+И 91" ООД, като коректен, компетентен и надежден партньор.