ISO-9001

Референции

През 2012 г. фирма „И+И 91” ООД изпълни СМР по Договор като Главен Изпълнител за следния обект:

 

Преустройство и обединяване на помещения N0 83,84,86,87,88,89,90,91 и 92 от сграда N0 8. комплекс „Бизнес парк София“, ж.к „Младост“ 4. гр. София

 

„И+И“ 91 ООД има голям опит в организирането и изпълнението на строително - монтажни работи. Дружеството притежава цялата необходима техника и квалифициран персонал за изготвянето и изпълнението на съвременните инженерни решения.

 

С оглед на съвместната ни дейност, коректните взаимоотношения и висок професионализъм препоръчваме фирма „И+И 91” ООД като надежден и сигурен партньор.

 

Христо Москов, Управител

Бизнес Парк София ЕООД

гр. София, 2013 г.