ISO-9001

Референции

През 2012 г. фирма „И+И 91 ООД изпълни СМР по Договор като Главен Изпълнител за следния обект:

 

Заведение за обществено хранене – Снек бав „К-Експрес“ със застроена площ 420 кв.м., намиращ се в многофункционална сграда 9. Бизнес парк София. УПИ 1-283.291.513 “за бизнес парк”, кв. 24. местност ж .к ..Младост“ 4

 

„И+И 91" ООД има голям опит в организирането и изпълнението на строително-монтажни работи. Дружеството притежава цялата необходима техника и квалифициран персонал за изготвянето и изпълнението на съвременните инженерни решения.

 

С оглед на съвместната ни дейност, коректните взаимоотношения и висок професионализъм препоръчваме фирма „И+И 91” ООД като надежден и сигурен партньор.

 

Христо Москов, Управител

Бизнес Парк София ЕООД

София, 2013 г.