ISO-9001

Завършени проекти

Mall of Sofia

Комплексът е огромно като площ и сложно като организация пространство и за да изпълнява функциите си успешно, са необходими опит и професионализъм в управлението. В случая с Mall of Sofia, инвеститорите са представители на компании с традиции в строителството и мениджмънта на подобни обекти – което осигурява липсата на хаос и гарантира приятното прекарване. На територията на комплекса от 75 000 кв. м РЗП е изпълнена ОВК инсталация.