ISO-9001

Лицензии и сертификати

Удостоверение да извършва строежи от III-та група, от 1ра до 3та категория