ISO-9001

Лицензии и сертификати

Удостоверение да извършва строежи от  I-ва група, от 2-ра до 5-та категория.