ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001

Лицензии и сертификати

Сертификат за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове