ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001

Лицензии и сертификати

Удостоверение да извършва строежи от III-та група, от 1ра до 3та категория