ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001

Лицензии и сертификати

Удостоверение да извършва строежи от  I-ва група, от 2-ра до 5-та категория.